top of page
  • Xosé Antón Álvarez Salgado

De colleitadores e cazadores

Nos albores da humanidade, hai máis de 2,5 millóns de anos, a dimensión social da nosa especie fundouse na colleita e a caza colaborativas. Moi recentemente, hai uns 5.000 anos, comezou a agricultura e a gandaría, e con elas espertouse o sentimento de propiedade, que precipitou o paso dunha sociedade colaborativa a outra competitiva. E o resto é Historia.


A colleita e a caza son actividades que están gravadas no noso patrimonio xenético. Hoxe seguimos sendo colleitadores e cazadores, non só en terra, senón tamén no mar... non só para garantir o noso medio de vida, senón tamén para investigar.


Campañas oceanográficas como e-IMPACT, na que as 45 persoas a bordo do Sarmiento de Gamboa traballan en colaboración para perseguir e “cazar” os remuíños de Nublo, Anaga e Garajonay, son a proba viva de que seguimos sendo cazadores. Equipos de ponte, cuberta e motor, cociña, persoal da Unidade de Tecnoloxía Mariña (UTM) e científicos de diversas universidades e centros do CSIC, profesores e estudantes, todos contribuíndo de xeito colaborativo ao obxectivo común: a caza dos nosos remuiños.


Ao longo de máis de 30 anos de carreira realicei diferentes tipos de campañas oceanográficas, visitando reiteradamente estacións ou transectos fixos, ou seguindo tramos predeterminados ao longo do océano. Cando fago estas campañas previsibles, síntome un "colleitador". No e-IMPACT, que está orientado ao estudo de procesos, síntome un “cazador”, parte dun equipo cun obxectivo común e conectado cos nosos ancestros do Paleolítico.


Somos cazadores!


Os cazadores ao acecho.


Imágenes: Laura Salas, Aja Trebec, Javier Arístegui

7 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page